Töösolevad projektid

Kogukonnapõhine teenuse jagamine: GoShareWork

Ehitame kogukonnale suunatud, asukohapõhist veebiteenust, mille abil on hõlpus vahendada inimeselt inimesele teenuseid ning kaupa, ilma ettevõtteid kaasamata.

Tööhaldustarkvara: superwork.io

Ehitame tööhaldustarkvara, mis võimaldab jälgida töötajale antud ülesannete kulgu, mõõta kulunud aega, jälgida tööde tegemise asukohta ja analüüsida saadud andmeid.